mgr inż. Andrzej Górski
Starszy specjalista badawczo - techniczny - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 "i"
20-708 Lublin

E-mail: andrzej.gorski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8449-9555