mgr inż. Andrzej Górski
specjalista naukowo-techniczny - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: andrzej.gorski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8449-9555