Andrzej Gładysz

2022
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim2021


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji


2020Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmiePrawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą
Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Wykonawca w złożonym projekcie - budżet jednostek samorządu


Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowaCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim2019Recenzja naukowa w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoUdział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju
Organizacja konkursów i olimpiad


2018

Rozdział w książce popularnonaukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektakluProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju
Działalność odczytowa


2017
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoPierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektakluRealizacja nagrania dźwiękowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2016

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu2015


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego
Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne2011Artykuł w czasopiśmie


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie


20092008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2006


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2004


Członkostwo w innej organizacji krajowej