Andrzej Gładysz
dr Andrzej Gładysz
adiunkt - Katedra Instrumentologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.gladysz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1625-1926