Andrzej Gil
dr hab. Andrzej Gil
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.gil_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6415-8339