2013

Prace licencjackie
 • Elementy proteomiki ilościowej. Analiza białek z wykorzystaniem elektroforezy i spektrometrii mas
 • Zastosowania immunochemiczne w biotechnologii
 • Elementy proteomiki klinicznej. Zastosowanie biomarkerów w praktyce klinicznej
 • Koenzym Q10 w medycynie i kosmetologii
 • Proteomika funkcjonalna w biotechnologii
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w biotechnologii

2012

Prace licencjackie
 • Koenzym Q10 w kosmetologii
 • Rola tyrozynazy i przyczyny występowania albinizmu
 • Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-a) - struktura, funkcje oraz właściwości przeciwnowotworowe
 • Budowa i funkcje białka TRAIL
 • Keratyna-budowa i funkcje
 • Białko p53 i jego rola w komórce