Andrea Baier
dr hab. inż. Andrea Baier prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: andrea.baier_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6306-224X