dr Amelia Szuba-Wenek
asystent - Katedra Niemieckiej i Niemieckojęzycznej Literatury XX i XXI wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: amelia.szuba-wenek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7232-1909