Alina Szynkaruk
Główny specjalista--księgowa - Dział Księgowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: alina.szynkaruk_anti_spam@kul.pl