mgr Aleksandra Zakrzewska
Lektor - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.zakrzewska_anti_spam@kul.pl