mgr Aleksandra Szymanik
Samodzielny referent - Dział Spraw Pracowniczych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.szymanik_anti_spam@kul.pl