dr Aleksandra Seta-Koselska
adiunkt - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: aleksandra.seta-koselska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9272-883X