mgr Aleksandra Pyka
Inspektor ochrony danych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.pyka_usun_to@kul.pl