dr Aleksandra Pawlik-Kopek
Kustosz informacji naukowej - Oddział Informacji Naukowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.pawlik-kopek_anti_spam@kul.pl