mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Lektor - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.murat-bednarz_usun_to@kul.pl