mgr Aleksandra Martyna
Główny specjalista badawczo - techniczny - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: aleksandra.martyna_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7602-002X