Aleksandra Krauze-Kołodziej

Office hours for students - Summer Term:

 

Zapraszam do konsultacji w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail (aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z § 3 pkt 1 Zarządzenia Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.)

 

You are kindly invited to consult me in the form of responses to inquiries by e-mail (aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) within 3 working days (in accordance with § 3 point 1 of the Rector's Regulation KUL ROP - 0101-103 / 17 of November 23, 2017)

 

 

My website on Academia.edu

 

My website on Researchgate.com

 

 

My basic research interests:

 

-comparative iconography from ancient to early medieval times

 

-Late Antiquity

 

-Byzantynology

 

-innovative foreign language teaching methods

 

-Italy and Italian culture (art, literature) and language

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2020 14:17