Aleksandra Czuba
Magazynier biblioteczny - Biblioteka Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.czuba_anti_spam@kul.pl