Agnieszka Zaręba
dr Agnieszka Zaręba
adiunkt - Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.zareba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1639-0413