Agnieszka Wolińska
  • doktor habilitowany (od 2018-09-25)
  • doktor (od 2009-10-28)
  • magister (od 2001-06-19)