Agnieszka Wolińska
dr hab. Agnieszka Wolińska
adiunkt - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.wolinska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5734-7169