mgr Agnieszka Welman-Styk
Starszy specjalista badawczo - techniczny - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.welman-styk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7440-7696