mgr Agnieszka Swacha
Kustosz - Sekcja Wydawnictw Krajowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.swacha_usun_to@kul.pl