mgr Agnieszka Słowińska
Specjalista - Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.slowinska_usun_to@kul.pl