mgr Agnieszka Słodkowska
Starszy specjalista badawczo - techniczny - Katedra Chemii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.slodkowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1305-3430