dr Agnieszka Kłos-Dacka
adiunkt - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.klos-dacka_anti_spam@kul.pl