Agnieszka Karczewska

 

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 08:37