Agnieszka Karczewska
dr Agnieszka Karczewska
adiunkt - Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.karczewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0290-3214