mgr Agnieszka Gołofit
instruktor - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.golofit_usun_to@kul.pl