mgr Agnieszka Gołofit
Instruktor - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.golofit_anti_spam@kul.pl