mgr Agnieszka Gajewska
Kustosz - Biblioteka Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.gajewska_usun_to@kul.pl