dr hab. Agnieszka Czechowicz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.czechowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4365-2864