dr hab. Agnieszka Bender
Dyrektor Muzeum KUL - Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.bender_anti_spam@kul.pl