dr hab. Agnieszka Bender
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.bender_anti_spam@kul.pl