mgr Agata Szymaniak
kustosz - Biblioteka Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agata.szymaniak_anti_spam@kul.pl