dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agata.seweryn_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3818-8195