dr Agata Poręba-Chabros

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

Instytut Psychologii KUL 

Główne zainteresowania: 

•psychoonkologia, stres onkologiczny, psychospołeczne funkcjonowanie osób z chorobą nowotworową,

•psychologia osobowości,

•psychologia egzystencjalna według Frankla,

•psychoterapia systemowa,

•psychologia komunikacji,

•reklama oraz perswazja.

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2019 15:48