mgr Agata Chalinowska
kustosz - Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agata.chalinowska_anti_spam@kul.pl