dr Agata Celińska-Miszczuk
asystent - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agata.celinska-miszczuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2141-7425