lic. Adrianna Sawa
Samodzielny referent - Dział Projektów Akademickich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adrianna.sawa_anti_spam@kul.pl