dr Adam Zapała
Asystent - Centrum Studiów Mediewistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: adam.zapala_anti_spam@kul.pl