2021

Prace magisterskie
 • Motywy i funkcje ruchliwości przestrzennej i społecznej Polaków w drugiej dekadzie XXI wieku. Na podstawie eksploracji Centrum Badania Opinii Społecznej i Ośrodka Badań nad Migracjami

2018

Prace licencjackie
 • Analiza porównawcza strategii marketingowych serwisów internetowych. Na przykładzie Amazon i eBay
 • Rola menedżera w procesie komunikacji w opinii pracowników firmy Pepco w Lublinie
 • Wybrane systemy motywacyjne i ich skuteczność w opinii pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
 • Strategie sprzedażowe omnichannelowe w branży elektroniki użytkowej. Na przykładzie Saturn i Media Markt
 • Rola menadżera w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim w opinii pracowników firmy X
 • Proces kreowania wizerunku marki na przykładzie firm Sante i Bakalland
 • Wpływ jakości usług na poziom satysfakcji klientów w branży hotelarskiej

2017

Prace magisterskie
 • Obrzędy Bożego Narodzenia na Kurpiach. Na podstawie literatury przedmiotu
 • New Age w polskim dyskursie antropologicznym
 • Rytuały agrarne w badaniach Henryka Zimonia. Studium z zakresu antropologii religii
 • Formy i wartości współczesnego modelingu ciała człowieka. Na podstawie literatury przedmiotu

2016

Prace magisterskie
 • Wizerunek mężczyzny i kobiety w świadomości uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie
 • Obrzędowość weselna regionu kurpiowskiego. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. W świetle stanu badań socjologicznych
 • Opinie studentów lubelskich uczelni na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego

2015

Prace magisterskie
 • Wizerunek kobiety i mężczyzny w wybranych ogólnopolskich czasopismach po 2004 roku
 • Znaczenie tradycji we współczesnej kulturze. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Ervinga Goffmana koncepcja rytuału interakcyjnego
 • Kicz we współczesnej kulturze. Na podstawie literatury przedmiotu