dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
profesor KUL - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: adam.szafranski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9005-5424