mgr Adam Piwiński
Asystent - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.piwinski_anti_spam@kul.pl