2019
2018
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2016

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego
2015
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Działalność odczytowa2014Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRedakcja naczelna czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRedakcja działu czasopisma naukowego

2012


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Udział w konferencji międzynarodowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2008


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow