Ks. dr Adam Kopeć
Asystent - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.kopec_usun_to@kul.pl