2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2017

2016Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014Hasło encyklopedyczne


Organizacja konferencji krajowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Organizacja konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2011Prowadzenie lub współprowadzenie konferencjiCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2010
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2009


Hasło encyklopedyczne


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej19961995


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym