Ks. dr Adam Jaszcz
Asystent - Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: adam.jaszcz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2282-1523