Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

 

  • Koordynator Zespołu ds. promocji kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL
  • Opiekun redakcji gazety studenckiej Coś Nowego
  • Lider merytoryczny projektu Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL (NCBiR)
  • Koordynator grupy medialnej działającej w ramach projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji)
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 13:18