Tomasz Bąk
Ks. dr Tomasz Bąk
adiunkt - Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.bak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0328-0282