dr Robert Tabaszewski
adiunkt - Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: robert.tabaszewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7737-0056