Radosław Mencfel

adres:

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii budynek Instytutu Biotechnologii p. 2.03

email: mencfelr@kul.pl

 

Dotychczasowe zainteresowania naukowe.

        Powstawanie i funkcjonowanie zbiorników antropogenicznych, rola zbiorników antropogenicznych w retencji i jakość zgromadzonej w nich wody i ich gospodarcze wykorzystanie.

Wpływ warunków hydrologicznych i fizyczno-chemicznych na funkcjonowanie i zmiany struktury gatunkowej organizmów w tym rozprzestrzenianie gatunków inwazyjnych, Funkcjonowanie i zagrożenia ekosystemów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian ich produktywności.

 

Pełnione funkcje:

koordynator kierunku studiów Biotechnologia (stacjonarne I i II stopnia, w języku polskim i grupy w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 14:16