dr Paweł Wójcik
adiunkt - Katedra Modelowania Matematycznego
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: pawel.wojcik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8219-3605